فیلمهای آموزش شطرنج FOXY شماره 101تا162

MEGA BUNDLE – FOXY DVD – VOLUMES 101-162 در 5 دی وی دی MEGA BUNDLE – FOXY DVD SERIES – VOLUMES 101-162-فیلم آموزشی شطرنج
45,000تومان

مشهور ترین شرکت تولید کننده فیلم های آموزشی شطرنج که از ده استاد بزرگ تشکیل شده است ،این شرکت با استفاده از زبان ساده فلش ها و..... به آموزش وبررسی تخصصی مباحث آخربازی - وسط بازی - شروع بازی می پردازد

foxy_descripcion_101_157
برای پیشرفت سریع در شطرنج حتما از محصولات این شرکت استفاده بکنید. وبا استفاده از مربیان خارجی راه را برای استاد بزرگ شدن هموار کنید. ما همه این شماره ها را برای پیشرفت سریع شما در شطرنج با قیمتی بسیار مناسب در اختیار شما عزیزان قزار دادهایم.
با دیدن این فیلمها و یادگیری رموز استاد بزرگی و همچنین در شروع بازی و وسط بازی استاد شوید. و همانند استاد بزرگان ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
شطرنج بازی کنید.
خرید این فیلمها را به همه شطرنجبازان توصیه می کنیم.
جزئیات :
 • Foxy 101 Adventures in the Main Line Winawer.avi
 • Foxy 102 Tarrasch The French Defense Reworked.avi
 • Foxy 103 A French Repetoire.avi
 • Foxy 100 The Modern Scandinavian &،،،، Icelandic Carnage.avi
 • Foxy 111 Kings Indian Attack Easily Explained - Martin.avi
 • Foxy 112 Complete Repertoire Against White s Anti-Sicilian Systems Easily Explained Part 1.avi
 • Foxy 113 Complete Repertoire Against White s Anti-Sicilian Systems Easily Explained Part 2.avi
 • Foxy 114 10 Easy Ways To Get better At Chess Vol 1 - Andrew Martin.avi
 • Foxy 115 10 Easy Ways To Get better At Chess Vol 2 Andrew Martin.avi
 • Foxy 116 10 Easy Ways To Get better At Chess Vol 3 - Andrew Martin.avi
 • Foxy 104 The Accelerated Dragon A Sharp and Solid System against the Maroczy Bind.avi
 • Foxy 105 The Accelerated Dragon Easily Explained - Andrew Martin.avi
 • Foxy 106 1.b4 by Andrew Martin.avi
 • Foxy 107 Beating the Queen s Gambit with the Semi-Slav Triangle Defence - Andrew Martin.avi
 • Foxy 108 Modern Defence Repertoire for Black Part 1 - Martin.avi
 • Foxy 109 Modern Defence Repertoire for Black Part 2.avi
 • Foxy 110 Modern Defence Repertoire for Black Part 3.avi
 • Foxy 121 - Dzindzi Indian 1 - Henley.avi
 • Foxy 122 - Dzindzi Indian 2 - Henley.avi
 • Foxy 123 - Dzindzi Indian 3 - Henley.avi
 • The Dynamic Pirc Defence.wmv
 • The Dynamic Pirc Defense Part 2.avi
 • The Dynamic Pirc Defense Part 3.avi
 • Foxy 127 - Veresov - Martin.avi
 • c3 Sicilian vol.1.
 • c3 Sicilian vol.2.
 • c3 Sicilian vol.3.
 • c3 Sicilian vol.4.
 • Foxy 119 Anti-Gambit Guide Vol 1 1.e4.avi
 • Foxy 120 Anti-Gambit Guide Vol 2 1.d4.avi
 • Foxy 117 Italian Game.avi
 • Foxy 118 The Two Knights Defence Vol 2 - IM Andrew Martin.avi
 • Foxy 132 - The c3 Sicilian 5 - Henley.avi
 • Foxy 133 - Unorthodox Caro-Kann- Martin.avi
 • Foxy 134 - The White Sniper - Storey.avi
 • Foxy 135 - Queen Pawn System - Stonewall &،،،، Colle-Zukertort - Martin.avi
 • Foxy 136 - The Sniper - Accelerated Dragon - Henley.avi
 • Foxy 137 - The Sniper - Pawn Grab - Henley.avi
 • Foxy 138 - The Sniper - Maroczy Bind - Henley.avi
 • Foxy 139 - The Sniper - Super Benoni - Henley.avi
 • Foxy 140-Dragon Part 1.wmv
 • Beating the Yugo-Slav Attack 9.0-0-0 with 9....d5.avi
 • Beating the Yugo-Slav Attack Part 2 - Unleashing the Chinese Dragon.avi
 • Foxy 143 - How to Play the Sicilian Dragon 4 - Gareev.avi
 • Vol.144 Think And Play Like A Gm 1.mp4
 • Fxy145.mp4
 • Fxy146.mp4
 • Foxy147.mp4
 • Foxy 148-.mp4
 • Ch01-Repertoire-White-Against-Vol149.mp4
 • Ch02-Repertoire-White-Against-Vol149.mp4
 • Ch03-Repertoire-White-Against-Vol149.mp4
 • Free-DVD-Watch-for-more-info.mp4
 • Ch0-FoxyDVDs.mp4
 • Foxy150_.mp4
 • Ch02-Crushing-Black-Ponziani-Vol151.mp4
 • Ch03-Crushing-Black-Ponziani-Vol151.mp4
 • Ch04-Crushing-Black-Ponziani-Vol151.mp4
 • Free-DVD-Watch-for-more-info.mp4
 • Ch0-FoxyDVDs.mp4
 • Ch01-Crushing-Black-Ponziani-Vol151.mp4
 • vol152-foxy-think-play-openings:
 • Ch01-Think-Play-Openings-Vol152.mp4
 • Ch02-Think-Play-Openings-Vol152.mp4
 • Ch03-Think-Play-Openings-Vol152.mp4
 • Free-DVD-Watch-for-more-info.mp4
 • Ch0-FoxyDVDs.mp4
 • Ch01-St-George-Defence-IM-Andrew-Martin-Vol153.mp4
 • Ch02-St-George-Defence-IM-Andrew-Martin-Vol153.mp4
 • Ch03-St-George-Defence-IM-Andrew-Martin-Vol153.mp4
 • Free-DVD-Watch-for-more-info.mp4
 • Ch0-FoxyDVDs.mp4
 • Ch02-St-George-Defence-IM-Andrew-Martin-Vol153.mp4
 • Ch03-St-George-Defence-IM-Andrew-Martin-Vol153.mp4
 • Free-DVD-Watch-for-more-info.mp4
 • Ch0-FoxyDVDs.mp4
 • Ch01-St-George-Defence-IM-Andrew-Martin-Vol153.mp4
 • Ch02-Classical-French-Vol154.mp4
 • Ch03-Classical-French-Vol154.mp4
 • Ch04-Classical-French-Vol154.mp4
 • Free-DVD-Watch-for-more-info.mp4
 • Ch0-FoxyDVDs.mp4
 • Ch01-Classical-French-Vol154.mp4
 • Ch02-Queen s-Gambit-1-Vol155.mp4
 • Ch03-Queen s-Gambit-1-Vol155.mp4
 • Free-DVD-Watch-for-more-info.mp4
 • Ch0-FoxyDVDs.mp4
 • Ch01-Queen s-Gambit-1-Vol155.mp4
 • Ch02-Queen s-Gambit-2-Vol156.mp4
 • Ch03-Queen s-Gambit-2-Vol156.mp4
 • Ch04-Queen s-Gambit-2-Vol156.mp4
 • Ch01-Queen s-Gambit-2-Vol156.mp4
 • Ch02-Queen s-Gambit-3-Vol157.mp4
 • Ch03-Queen s-Gambit-3-Vol157.mp4
 • Ch04-Queen s-Gambit-3-Vol157.mp4
 • Free-DVD-Watch-for-more-info.mp4
 • Ch01-Queen s-Gambit-3-Vol157.mp4
تمای پکیج شماره های 100 تا 162 کامل هستند.
با کمترین قیمت این پکیج بی نظیر را بخرید
FOXY CHESS OPENINGS فیلم آموزشی شطرنج شرکت فوکسی
تعداد dvd 5 dvd
کیفیت عالی
نظرات
  فیلم آموزشی شطرنج foxy
  Loading...