فیلم فارسی شطرنج دفاع فرانسه واریانت پیشروی پیاده

French defence Advance Variation 3 e5-vol-1-2-3 دفاع فرانسه واریانت پیشروی پیاده جلد 3 دفاع فرانسه با مهره سیاه ، سیستم ماکس ایوه طرح درس از استاد بزرگ : آندری استراتسکو Istratescu مدرسه بین المللی شطرنج ICS
45,000تومان

فرمت:MP4

  همراه با دیتابیس درس ها با فرمت cbv

سطح: متوسط ، بازیکنان مسابقات ، پیشرفته،حرفه ای

فیلم فارسی شطرنج آموزش کامل دفاع فرانسه

 

دفاع فرانسه نام خود را از مسابقه ای مکاتبه ای بین لندن و فرانسه فرا گرفت که البته با پیروزی پاریسیها همراه بود.

در بهترین حالت ممکن، می توان دفاع فرانسه را نخستین دفاع فوق مدرن تلقی نمود. ایده ی اصلی، اجازه به سفید برای استقرار در مرکز سپس اقدام به حمله ی متقابل با سوارها و پیاده های شکافنده ی ...c5 (ضروری) و ...f6 است. سیاه اغلب با صرف نظر از کسب فضا در جناح وزیر، برای راه اندازی حمله به جناح شاه سفید تلاش می نماید، او یک وضعیت شلوغ و پر مهره را تحمل کرده و امیدوار به رسیدن به یک آخر بازی برنده است در شرایطی که سفید در اندیشه ی گرفتن برتری از وضعیت بسته و ضعف گسترش فیل وزیرسیاه است. همچنانکه گفته شد وضعیتی بینابینی وجود دارد با فرصتهایی برای هر دو طرف

این مجموعه آموزش کاملی در دفاع فرانسه برای مفابله با سفید ارائه میدهد. 

شاید برخی از واریانت های شروع بازی در دیتابیس ها و پاوربوک ها و کتاب های شروع بازی فریتز وجود داشته باشد. اما حفظ کردن حرکات به تنهایی کافی نیست. شناخت ساختارهای پیادهای و دانستن ایده و طرح های هر شروع بازی امری ضرروی است چرا برخی از بازیکنان با مطالعه زیاد شروع بازی باز هم نمیتوانند در مرحله پیچیده شروع بازی موفق شوند؟ جواب این سوال روشن است یک بازیکن بعد از شناخت ساختارهای یک شروع بازی برای پی بردن به رموز و مسلط شدن به آن باید طرح های شروع بازی ، وسط بازی ،وایده هرحرکت را بدرستی درک کند. این فیلم فارسی شطرنج به طور کامل تمام واریانت ها همراه با طرح ها وایده های دفاع فرانسه واریانت پیشروی پیاده را در جلسات مختلف با درک و فهم آسان بخوبی به شما آموزش میدهد و شما با استفاده از سیستم قدرتمند ایوه بازی خوبی را در مقابل سفید کسب خواهید کرد این فیلم نتیجه ماهها تحقیق در این زمینه میباشد

 

این مجموعه در 11 جلسه شامل آموزش کامل واریانت های زیر:

 • French defence Advance Variation 3 e5
  French defence Advance Variation 3 e5 -part 1-6.Fd3
  French defence Advance Variation 3 e5 -part 2-6.Fd3
  French defence Advance Variation 3 e5 -5.dc5- Fd3
  French defence Advance Variation 3 e5- 5.dc5-dc5-6.b4
 • French defence Advance Variation 3 e5-7-a3-f6-b4
  French defence Advance Variation 3 e5-7-a3-f6-fd3
  French defence Advance Variation 3 e5----6.fe2 Nge7- 7.o-o (...)8.Ng6 (...).mp4
  French defence Advance Variation 3 e5----6.fe2 Nge7- 7.o-o Ng6 8.Be3
 • French defence Advance Variation 3 e5----6.fe2 Nge7- 7.o-o Ng6 8.g3
 • French defence Advance Variation 3 e5----6.fe2 Nge7- 7.o-o Ng6 8.Na3
فیلم فارسی شطرنج واریانت پیشروی پیاده
فرمت mp4 3 dvd
Loading...