مهره آموزشی چوبی شطرنج مخصوص تابلو مغناطیسی

مهره چوبی مغناطیسی مخصوص مینی تابلو آموزش شطرنج مناسب برای تابلو های 70*70 مغناطیسی محصول شاهرخ
180,000تومان

مهره چوبی مغناطیسی مخصوص مینی تابلو آموزش شطرنج
محصول شاهرخ

مناسب برای تابلو های 70*70

Loading...