مجموعه تدارک در برابر شروع بازی ایتالیایی با مهره سیاه

Modern Repertoire against the Italian Game (GM Boris Avrukh مجموعه تدارک در برابر شروع بازی ایتالیایی با مهره سیاه استاد بزرگ بوریس آورباخ متخصص شروع بازی همراه با 10 تست شروع بازی ایتالیایی
6,000تومان

مجموعه تدارک در برابر شروع بازی ایتالیایی با مهره سیاه

استاد بزرگ بوریس آورباخ متخصص شروع بازی

همراه با 10 تست شروع بازی ایتالیایی

فرمت : 

بهترین اتودها و لاین های شروع بازی ایتالیایی با مهره سیاه نسخه 2018 شما میتوانید با تدارک کامل در برابر ایتالیایی در مسابقات شطرنج حریفان خود را غافلگیر کنید!.

قابلیت اجرا با نرم افزارهای چس بیس - فریتز- و نرم افزارهای شطرنج گوشی همانند درود فیش

دانلود DroidFish for Android

 • 1.  Introduction and a Free PreviewFree
 • 2.  Chapter 1: White plays 4.c3 Nf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Bb4+ 7.Nc3Closed
 • 3.  Chapter 2: White plays 4.c3 Nf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Bb4+ 7.Bd2Closed
 • 4.  Chapter 3: White plays 4.c3 Nf6 5.d4 exd4 6.e5Closed
 • 5.  Chapter 4: White plays 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.0-0 Nf6 5.d4Closed
 • 6.  Chapter 5: White plays 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.0-0 Nf6 5.d3 0-0 6.c3Closed
 • 7.  Chapter 6: White plays 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.0-0 Nf6 5.d3 0-0 6.Bb3 d6 7.c3Closed
 • 8.  Chapter 7: White plays 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.0-0 Nf6 5.d3 0-0 6.h3!?Closed
 • 9.  Chapter 8: White plays 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.0-0 Nf6 5.d3 0-0 6.a4Closed
 • 10.  Chapter 9: White Plays 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.0-0 Nf6 5.d3 d6 6.c3 a6 7.a4 0-0 8.Bg5Closed
 • 11.  Chapter 10: Black plays h7-h6 before castleClosed
 • 12.  Chapter 11: Test Yourself

Modern Repertoire against the Italian Game pgn
تحویل دانلود
قیمت در سایت اصلی 19.90 EUR
نظرات
  مجموعه تدارک در برابر شروع بازی ایتالیایی با مهره سیاه
  Loading...