فیلم شطرنج بازی بلیتس مگنوس کارلسن-علیرضا فیروزجا

فیلم شطرنج بازی بلیتس مگنوس کارلسن-علیرضا فیروزجا
King Salman World Blitz Championship 2019 Rounds 13-21
دیدار هیجان انگیز بین مگنوس کارلسن و علیرضا فیروزجا - فیروزجا در مسابقات سریع نایب قهرمان جهان شد در بخش بلیتس با یک بدشانسی در یک وضعیت خوب ساعتش افتاد و نتواست روی سکو برود.
نظرات
    مگنوس کارلسن- علیرضا فیروزجا
    Loading...