فیلم مسابقات شطرنج

مجموعه کامل از بهترین فیلهای  مسابقات شطرنج سریع و بلیتس جهان ( مگنوس کارلسن,هیکاروناکامورا,علیرضا فیروزجا,ولادیمر کرامنیک,کاریاکین , شهریار ممدیاروف ,مسابقات شطرنج بانوان,سارا خادم ,

Loading...